Satsningar på polismyndigheten har fått stå tillbaka för både allianspartier och den rödgröna regeringen när utgifter på annat håll varit mer populära att marknadsföra, invandringen är ett sådant exempel. Regeringen Reinfeldt som de rödgröna lovade att invandring är en liten kostnad initialt som sedan lönar sig mångdubbelt på sikt, så blev och blir det aldrig. Men så länge kolumnister och tyckare på kvällstidningar och landets lokaltidningar var överens om tesen så fortsatte politiken, in i kaklet hösten 2015.

Att polismyndighetens uppdrag samtidigt fått stå tillbaka har skapat extrema problem på många håll. Segregationen tilltar och polisnärvaron minskar. Som en direkt följd har brottslig verksamhet blivit vardag och sedermera även det grövre våldet mellan olika brottsnätverk.

Polisen överbelastas med mer komplicerade fall av mord och andra uppgörelser inom och mellan kriminella nätverk.

Samtidigt ökar utsattheten för sexualbrott kraftigt enligt senaste rapporten från BRÅ. Även om anmälda brott kanske ökar totalt så minskar de i förhållande till hur många som utsätts. Den vanligaste förekommande anledningen till att anmälningsbenägenheten minskar beror på en upplevelse att polisen ändå inte kan göra något.

Inte så konstigt när det tyvärr är mer regel än undantag att utredningar läggs ner eller läggs på hög.

Eskilstuna-kuriren granskar just nu näthatet och riktar in sig särskilt på vad det kallar för det ”blå-gula hatet”. Näthatet har i mångt och mycket blivit ett utbrett fenomen precis på samma sätt som annan utbredd kriminalitet kommit till. En avsaknad av omedelbar konsekvens gör att ett övertramp normaliseras. Och avsaknaden av konsekvenser beror inte på att polisen saknar lagstiftning, den beror i huvudsak på att de partier, som Eskilstuna-kuriren ideologiskt stödjer, aktivt valt se polismyndighetens uppdrag som en besparing. Under den här mandatperioden har vi fått färre utbildade poliser i tjänst samtidigt som brotten på nätet i olika former ökat kraftigt.

Sverigedemokraternas uppmaning är alltid att anmäla brott. Vårt löfte är att vi fortsatt kommer arbeta för att polisen ska ha kapacitet att hantera din anmälan och inte minst, att den som begått ett brott också ska få kännbara konsekvenser.

 

Adam Marttinen

rättspolitisk talesman Sverigedemokraterna