Kulturen sitter inte i väggarna utan i oss människor. Och när vi bygger broar mellan människor så blomstrar kulturlivet och band stärks – och dessutom skapas tillväxt som sprider sig mellan regioner i hela Sverige. Därför är mötesplatser som Folk och kultur i Eskilstuna så viktiga. Det är precis den typ av möten som behövs för att lyfta kulturpolitiken och skapa samtal om dess roll i samhället.

I de nationella kulturpolitiska målen står att alla ska ha möjlighet att delta i ett kulturliv som präglas av mångfald och hög kvalitet oavsett i vilken del av landet man bor. Det ska också vara möjligt att verka och förkovra sig som kulturskapare i hela landet. Ytterst är syftet att se till att det blir mer kultur till fler i hela Sverige.

Det går inte utan att en väl fungerande infrastruktur. Därför engagerar vi oss för att hela Sverige ska knytas samman av en modern och miljövänlig järnväg. Kulturen behöver expansionsutrymmet och vi vill ta del av det engagemang som finns just hos er och vi hoppas att ni är lika nyfikna på det som händer i norra Sverige.

I dag har kulturskapare i norra Sverige stora utmaningar att nå ut till sin publik. Många bär på en längtan om att möta människor också i andra delar av landet. Vi är övertygade om att det finns mycket spännande som väntar på att hända genom de utbyten som sker när vi träffas oftare och får inspireras av varandra.

Vi har fortfarande ett 27 mil långt hål i järnvägsnätet. Det finns längs norra Sveriges kust, för den som kommer från söder startar det i Umeå och fortsätter hela vägen förbi Skellefteå och Piteå upp till Luleå. En region lika tätbefolkad som västra Götaland saknar ett framtidssäkert transportmedel.

Och det hämmar utveckling i hela landet. Den dag som persontrafiken går på räls genom hela Sverige innebär det samtidigt att avstånd minskar i betydelse och fler kan friare välja var de vill bo. Det handlar om människor som jobbar inom små och medelstora företag, de som behöver den större arbetsmarknaden och de som ser hur det ökade utbudet av kultur och kunskap kan förändra deras liv. Oftast just de som behövs för att säkra utveckling och hållbar tillväxt över tid.

En sådan infrastruktur är också viktig för att skapa ett mer jämlikt, inkluderande och tillgängligt samhälle. Inte minst genom en ökad tillgång till kultur. I vår ska regeringen klubba den nya nationella transportplanen som ska gälla fram till 2029. Där vill vi att Norrbotniabanan ska ha en tydlig plats.

Camilla Thorn Wollnert

regionkulturchef vid Region Västerbotten

Kristina Nilsson

kulturchef, Region Norrbotten

Erik Bergkvist

regionråd, Region Västerbotten

Maria Stenberg

regionsstyrelsens ordförande, Region Norrbotten