Majoriteten (M och S) slår sig för bröstet och hävdar att kommunen är på rätt spår. Vi undrar i vilken verklighet de lever. Inom skola och äldreomsorg har utvecklingen gått från dålig till sämre. Sjukskrivningstalen är bland de högsta i landet. Ekonomin dras fortfarande med stora problem.

M och S säger att kunskapsmålen är viktigast. Vi håller med! Men då måste allt göras för att vi lämnar dagens bottenranking. Det duger inte att vara bland de kommuner som satsar allra minst på elevhälsan. Elever i behov av stöd får idag inte det stöd de behöver för att få en chans att klara målen. Vi lovar att investera kraftigt i elevhälsa och förebyggande arbete mot psykisk ohälsa. Därtill måste lärare få vara lärare och rektor få mer tid att leda den pedagogiska verksamheten. Det kräver ökad administrativt support.

Strängnäs kommun behöver en långsiktig äldrepolitik med ökad kvalité, där seniorerna i vår kommun prioriteras. Hemtjänsten behöver fler anställda och de äldre behöver bättre personalkontinuitet. Inte ett nytt ansikte varje dag. Särskild boende skall finnas i varje kommundel. Mer platser skall skapas för demensvård vilket inkluderar kvalificerad personal. Vi strävar efter att 85+ skall få flytta till särskild boende när de vill utan bedömning.

Visionen i den nya arbetsmiljöpolicyn fastlägger att medarbetarna i kommunen ska ha en god arbetsmiljö som stimulerar till arbetsglädje, engagemang och utveckling. Det är en god vision. I nuläget känns den dock mycket avlägsen då sjukfrånvaron är en av de högsta i landet, och psykisk överbelastning är vanligt. Under nuvarande majoritet har problemen förvärrats. Revisionen har framfört allvarlig oro och kritik. Vi lovar att öka antalet medarbetare inom skola och äldreomsorg, som en dellösningen att skapa en bättre arbetsmiljö.

M hävdar att kommunen kommit ur den finansiella tvångströjan. Möjligtvis gäller det en tumme. Den marginella förbättring som skett har gått ut över kommunens kärnverksamhet där målen inte har uppfyllts. De stora strukturella problemen kvarstår. Vi tillhör de sämsta i klassen av liknande kommuner vad gäller kommunens skulder 2016; över 66 000 kronor per invånare, jämfört med 16 000 kronor för jämförbara kommuner. Det är således hög tid att på allvar ta tag i kommunens ekonomi.

Catharina De Geer (KD)

Margaretha Furustrand (L)

Mia Nerby (C)

Jan Rudengren (L)

Pia Steensland (KD)

Georg Lagerstedt Örsbäcken (C)