Ord väger lätt. Ibland alltför lätt inom politiken. Att lova mer åt alla är enkelt. Att säga att skolan ska ha ordentligt med resurser, att vi ska värna om våra äldre, att vi ska satsa mer på kulturen och så vidare. Borde det inte vara en självklarhet att kunna redovisa hur man tänker finansiera det hela?

KD lovar 60 miljoner kronor mer till skolan genom att ta 50 miljoner från socialnämnden men utan att visa från vad. I samma andetag lovar de att alla över 85 år som vill ska få plats på äldreboende utan biståndsbedömning.

Det låter fint men medför, om 10 procent av 85-plusarna vill ha en plats, en merkostnad för socialnämnden på 70 miljoner. Om alla äldre än 85 tackar ja innebär det en merkostnad på 700 miljoner krobor, en fördubbling av hela socialnämndens budget!

Strängnäspartiet lovar 170 miljoner extra till skolan genom att ta 150 miljoner från socialnämnden, nästan en fjärdedel av nämndens budget. Vad som ska stryka på foten är högst oklart, särskilt som det mesta nämnden gör är lagstadgat.

SD vill anställa mer personal och lovar mer av både det ena och andra men även de utan att visa hur det ska finansieras. De tar nämligen M+S budget rakt av, samtidigt som de gnäller.

L säger sig vilja anställa fler i skolan men sänker elevpengen med 6 miljoner.

Man bygger luftslott. Medvetet eller inte, oavsett tycker jag att vi politiker bör ta större ansvar än så.

Kvar finns MP, C, V och M+S vars budgetar går ihop. Hur skiljer då de sig åt i stora drag?

MP satsar 16 miljoner på fler lärare och annan personal i skolan samt rättvisare fördelning av elevpengen. 5 miljoner på fler anställda inom äldreomsorgen och demensplatser och 10 miljoner på konkreta klimatåtgärder. Vi lägger ner Strängnäs Business Park och minskar antalet kommunikatörer. Skatten höjs blygsamt och vi betalar av på låneskulden.

M+S betalar av lika mycket på låneskulden som MP men skär ner skolan med 9 miljoner och saknar MP:s satsningar på klimat och äldreomsorg.

C satsar varken på skola eller klimat men har samma satsningar på äldreomsorgen som MP. De väljer att finansiera sina satsningar genom att bara betala av hälften så mycket på kommunens låneskuld, för lite för att klara framtida utmaningar för välfärden. Ändå kritiserar de i debattartiklar M för att betala av för lite.

V satsar lika mycket på skolan som MP, har större satsningar på socialnämnden men saknar våra klimatsatsningar, höjer skatten mycket mer och vill ta bort valfrihetsreformer.

Så ser det ut. Valet är ditt.

Ragnar Lindén (MP)

Oppositionsråd i Strängnäs