Fler och fler partier bIir allt tydligare med att de vill ha marknadshyror. Allianspartierna och Sverigedemokraterna har öppnat upp för att införa marknadshyra i nybyggda hyresrätter. Att föreslå fri hyressättning i nyproduktion är ett bestämt steg på väg mot marknadshyror för hela hyresmarknaden.

Det är både oroande och oförståeligt. I dag har vi akut bostadsbrist i så gott som hela landet. Vi har ökad trångboddhet, unga blir ofrivilliga ”mambos”, äldre kan inte flytta till boenden som passar deras behov, nyanlända kommer inte in på bostadsmarknaden. Hela samhällstillväxten drabbas när det på expansiva orter inte går att rekrytera arbetskraft eftersom det fattas bostäder.

Att i detta läge tro att den fria marknadens mekanismer skulle kunna lösa bostadskrisen är ett feltänk!

Hyresgästföreningen har låtit företaget Ramböll undersöka vad det skulle innebära om marknadshyror infördes. Slutsatsen är att hyrorna skulle höjas rejält.

Vissa förespråkare för marknadshyror hävdar att det bara skulle drabba Stockholms innerstad. Detta punkteras av undersökningen, som är gjord för Stockholms läns 26 kommuner, Göteborg, Helsingborg och Halmstad. I genomsnitt skulle hyran gå upp med runt 50 procent i Stockholms stad, något lägre i Stockholms län. I Helsingborg, Halmstad och Göteborg blir utfallet mellan 24 - 31 procent. Med marknadshyror blir det alltså stora hyreshöjningar även bortom storstädernas centrum.

Vi kan därför anta att det på tillväxtorter i Sörmland skulle bli samma utveckling. De som skulle drabbas hårdast är de med låg inkomst, låg pension och de unga, som är på väg in på bostadsmarknaden.

I Sörmland är genomsnittsinkomsten lägre i hyresrätt än i de båda ägda boendeformerna. En av tre hyresgäster i länet har en ekonomisk standard under den gräns som i EU-statistik kallas ”risk för fattigdom”. Dessutom är sex av tio hyresgäster ensamförsörjare, med eller utan barn. Hur ska de grupperna kunna bo kvar eller ens efterfråga en bostad om marknadshyror blir verklighet?

Hyresföreningen riktar därför en uppmaning till de politiker som förespråkar detta: Ta en tankerunda till! Fundera på om ni verkligen vill ha en marknadsanpassad bostadspolitik som kan göra att människor måste flytta för att de inte har råd att bo kvar. Är det ett budskap som ni vill föra fram till väljarna?

Och till dig som bor i hyresrätt idag eller söker en sådan: Gör din röst hörd i höstens val! Rösta förnuftigt – rösta bort risken för marknadshyror! Rösta för den nuvarande svenska modellen med förhandlade hyror och ett starkt konsumentskydd. Rösta för ett samhälle där alla har råd att bo bra!

Helena Frisk

Ordförande Hyresgästföreningen Region Mitt

Tommy Holm

Ordförande Hyresgästföreningen i Eskilstuna