Vi behöver värna vår allra mest erfarna personal inom vården. Miljöpartiet lanserade nyligen förslaget om arbetstidsförkortning med bibehållen lön för äldre medarbetare: en nedtrappning till 90 procent vid 55 års ålder och vidare till 80 procent när man fyller 60 år.

Den svenska hälso- och sjukvården klarar sig på många sätt bra i internationella jämförelser, men en del återstår att förbättra. En av de utmaningar vi står inför handlar om stress och en slitig arbetsmiljö för delar av personalen. Det leder till sjukskrivningar och till att äldre medarbetare inte riktigt orkar med, utan tvingas gå ner i arbetstid och lön eller sjukskrivas, vilket i sin tur får ekonomiska konsekvenser både för de enskilda anställda och för vården i stort. Personalbristen som följer innebär merkostnader för bemanningsföretag och upphandling av vård i andra landsting, då vi inte har personal nog för det egna utförandet.

Vi tror att arbetstidsförkortning är en viktig nyckel för att lösa det övergripande problemet och vända den negativa spiralen med sjukskrivningar, hyrpersonal och svårigheter att rekrytera, inte minst i den sörmländska vården. Får vi personalen att hålla hela vägen fram till pensionen så bidrar det till att stabilisera många verksamheter. Det skapar kontinuitet i arbetet, medarbetare får tid för återhämtning, och möjligheten att ge en gedigen introduktion på arbetsplatsen gör det lättare både att nyrekrytera och behålla nyanställda – vilket så innerligt väl behövs.

På ytan kan det låta som en motsägelse – kan vi verkligen få fler händer i vården genom att vissa arbetar mindre? Vårt svar är ja. Hushållar vi med våra mänskliga resurser och faktiskt ger våra äldre medarbetare förutsättningar att delta i arbetet utifrån sina förutsättningar, så finns goda förutsättningar att vända den negativa utvecklingen.

Miljöpartiet har alltid varit positiva till hälsosamma arbetstider, och vi vill på sikt se en generellt minskad normalarbetstid i Sverige. Vi bedömer det som fullt rimligt att ge vårdpersonal, som gett så många år av sitt liv för att hjälpa andra och är en central kugge i den svenska vården, prioritet. Det kommer gagna inte bara enskilda medarbetare, utan även vården i stort.

Anna Wåhlström (MP)

Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland