Kaoset på järnvägen och de många tågförseningarna har blivit ett stående skämt bland landets resenärer i stort och så också i Flen. Men ett allvarligt sådant är ett hårt slag mot alla oss som är beroende av tåget till och från arbetet och för att få ihop livspusslet.

Faktum är att fyra av tio långdistanståg inte kommer i tid i dag (maj 2018) och i ett europeiskt perspektiv ligger Sverige i bottenskiktet när det gäller punktlighet. Resultatet av tågkaoset är stor frustration bland landets resenärer och att SJ tvingas till rekordstora utbetalningar av förseningsersättningar.

I regeringsställning fördubblade Alliansen anslagen till järnvägsunderhållet. Moderaterna tänker än en gång ta på sig ledartröjan för att sätta punkt för kaoset på landets järnvägar och ökar anslagen till järnvägsunderhållet med närmare 50 procent.

Samtidigt är vi fast beslutna om att ta tag i järnvägens organisatoriska problem, med tydligare styrning av Trafikverket, mer information till resenärer och bättre planering av underhållsinsatser så att tåg inte ställs in i sista sekunden eller resenärer blir strandsatta ute på spåren.

Vad är då Stefan Löfvens svar på järnvägens haveri? Efter fyra år vid makten fortsätter regeringen att ducka för tågkaoset. I stället för att ta tag i problemen lappar Magdalena Andersson ihop hål på andra områden genom att mjölka SJ på pengar i form av rekordstora utdelningar till statskassan i en tid då SJ uppenbarligen inte levererar den service som bolagets resenärer kan förvänta sig.

Den rödgröna regeringen har tömt SJ på över 660 miljoner kronor i snitt per år, hela fem gånger mer än Alliansregeringens utdelningar. Pengar som kunde ha använts till nya och moderna tåg samt bättre service och information till resenärerna.

Sverige behöver investeringar i ny räls och bra och moderna tåg – och SJ ska inte användas som en kassako för regeringen.

Lotta Finstorp (M)

Riksdagsledamot Mellösa

Emma Dahlin (M)

Oppositionsråd Flen