Rätten att bestämma över sin egen kropp och att slippa sexuella ofredanden eller sexuellt våld borde vara en självklarhet, men så är det tyvärr inte. Förändringar är på gång. Samtyckeslagstiftningen är en verklighet och Vänsterpartiet har fått igenom ett #metoo-paket i riksdagen.

Detta manar till handling även på kommunal nivå. Då får vi inte glömma bort att Internet är en arena där sexuella ofredanden och våldtäkter kan äga rum. Internet ger barn och ungdomar fantastiska möjligheter att ta del av information och få en inblick i nya områden, men det finns baksidor som vi behöver prata med barn om.

Sexuella övergrepp och sexualiserat våld har funnits i alla tider, men övergreppen ser delvis annorlunda ut idag. Det är något som kriminologen Nina Rung kopplar till pornografin: de senaste åren har pornografin blivit lättillgänglig samtidigt som den är grövre. Dagens mainstreamporr visar sexuella övergrepp, förnedring, skällsord och fysiskt våld mot kvinnor.

Artikelbild

Filmer som sexualiserar mäns våld finns ett knapptryck bort i barns telefoner och datorer. Genomsnittsåldern för när killar i Sverige börjar se porr är tolv år, enligt Unizon. Det är långt tidigare än den egna sexdebuten, lång tid för att normalisera en bild av sex utan samtycke.

Barn har rätt att slippa pornografi. Vänsterpartiet har därför föreslagit att Eskilstuna kommun ska tillämpa förstärkt filter som blockerar pornografi på sina datorer, plattor och telefoner och trådlösa nätverk.

Skolans sex- och samlevnadsundervisning behöver ha ett tydligt fokus på samtycke och tala om och problematisera bilden av sex som förmedlas av porrindustrin. Därför är satsningen i vårändringsbudgeten på kompetensutveckling för bättre sex- och samlevnadsundervisning och arbete mot kränkande behandling i skolan välkommen.

Inget barn eller ungdom ska behöva vara rädd för att utsättas för sexuella övergrepp eller ofredanden. Vuxenvärlden måste prata med barn om den verklighet de möter. Vi måste prata med både flickor och pojkar om rätten att bestämma över sin egen kropp och om vikten av samtycke. Så kan vi tillsammans se till att nästa generation aldrig behöver säga #metoo.

Artikelbild

Vänsterpartiet vill att Eskilstuna kommun ska tillämpa förstärkt filter som blockerar pornografi på sina datorer, plattor och telefoner och trådlösa nätverk.

Maria Chergui

Gruppledare Vänsterpartiet, Eskilstuna

Maria Forsberg

Ordförande Vänsterpartiet, Eskilstuna