Man kan lätt tro att Lagen om valfrihetssystem, LOV, i första hand handlar om valmöjlighet för den äldre, men det är snarare företagens möjlighet till etableringsfrihet som sätts först. Äldre vill ha valfrihet, men då handlar det om möjligheten att själv kunna påverka innehållet i sin vardag. Inte om det är Attendo eller Vardaga som kommer hem till dig.

I dag har vi redan tagit viktiga steg mot att sluta mäta tiden och i stället lita på att personalen och den äldre tillsammans kan avgöra vilket behov av vård man har. Det är mycket bra, det är valfrihet.

Införandet av LOV har visat sig vara ett riskfyllt ekonomiskt experiment. Vi behöver inte gå längre än till Södertälje för att se hur kostnaderna skenade i höjden och ekonomisk brottslighet bredde ut sig. I dag har man tagit bort LOV.

I Stockholm stad har man 140 utförare av hemtjänst. Hur kan man som äldre välja då? I en djungel av privata utförare som det är nästintill omöjligt att kvalitetsgranska.

Fackförbundet Kommunal, som organiserar många av dem som arbetar i äldreomsorgen, är kritiska till LOV. De vet att privatiseringar ofta leder till lägre löner och färre anställda.

Eskilstuna vill vara en av Sveriges bästa arbetsgivare. Vi kan stoltsera över rätten till heltid, att vi tagit bort delade turer och infört arbetsskor.

Men när man privatiserar hemtjänsten och inför LOV, då faller den ambitionen. I stället gömmer man sig bakom privata utförare och inför sämre arbetsvillkor för personalen, vilket så klart påverkar äldre i behov av vård och omsorg.

För så ser det ut i den privata sektorn. Då är det få som jobbar heltid, delade turer finns kvar och alla har inte kollektivavtal.

Vänsterpartiets hållning i frågan är tydlig. Vi säger nej till LOV och ja till verklig valfrihet och vi säger nej till vinstjakten i välfärden. Vi har stöd av svenska folket, då sju av tio säger att de vill stoppa vinstjakten i välfärden.

Borgerliga partiers hållning i frågan kommer inte som någon överraskning när man är för att införa LOV. Det som däremot är förvånande är Socialdemokraternas ställningstagande.

Förra mandatperioden utreddes frågan och vi och Socialdemokraterna tog tydlig ställning och sa nej till LOV. Nu vill man åter utreda frågan. Vad är syftet med det? Detta kappvändande är inget annat än ett resultat av när Socialdemokraterna styr med borgerliga partier.

För oss hör LOV och vinster i välfärden ihop. Införande av LOV skulle ge fler privata bolag möjlighet att göra vinst på våra äldre. Det tycker vi och Vänsterpartiet är fel.

Maria Forsberg (V), ordförande

Maria Chergui (V), gruppledare