I Eskilstuna Kuriren den 20 februari fanns en helsida om självmord. Där fanns också ett politiskt inspel från den moderata landstingspolitikern Helena Koch. Hon vill att landstinget Sörmland ska införa psykiatriska akutambulanser som rycker ut när någon medborgare står i begrepp att ta sitt liv.

Som patient i psykiatrin sedan 45 år och med flera självmordsförsök bakom mig kan jag sympatisera med tanken. Det är förödande för en desperat självmordsbenägen människa att behöva konfronteras av uniformerade poliser som rycker ut med målade polisbilar och blåljus. Det finns flera exempel på att situationer har trappats upp och poliser har dragit sitt tjänstevapen och skjutit mot en desperat människa som jagas av demoner. Polisen har ingen utbildning för att möta självmordsbenägna människor som kämpar med existentiella livskriser. Flera människor har dött vid mötet med poliser med dragna tjänstevapen. 

Jag tror precis som landstingsstyrelsen att psykiatriska akutambulanser inte är lösningen. Det blir inte kostnadseffektivt.

Däremot anser jag att de mobila teamen måste stärkas och bli fler. Vid ett larm som går till polisen kontaktar de närmaste mobila team som ser till att en välutbildad person med minst skötarkompetens medföljer polisen och den personen är den som tar första kontakten med den självmordsbenägna personen. Därmed skapas lugn och trygghet inför det ingripande som polisen sen behöver göra för att transportera personen  till närmaste psykiatriska akutmottagning i Sörmland.

Vi måste arbeta intensivt för att stoppa självmorden. Varje år avlider i Sverige nästan 1600 personer av självmord vilket nästan motsvarar två Estoniakatastrofer. Självmorden ökar drastiskt bland unga människor, speciellt bland flickor.

En kraftig förstärkning av de mobila teamen i Sörmland är ett steg i rätt riktning där välutbildad personal medföljer polisen som rycker ut till självmordsbenägna personer i Sörmland.

Hans Bergström 

ersättare i Eskilstuna kommunfullmäktige med erfarenhet av psykiatrisk vård sedan 45 år