Den sörmländska sjukvården är på många sätt mycket bra, men den brottas med långa köer och väldigt många patienter får vänta alldeles för länge på den sjukvård de enligt lag har rätt till. Lagens krav är inte särskilt hårt tilltagna. Regionen har tre månader på sig att erbjuda specialistbesök, och sedan ytterligare tre månader att erbjuda en eventuell behandling. Trots detta får fyra av tio patienter vänta för länge på behandling.

Det är uppenbart att regionen har svårt att tillgodose det vårdbehov som i dag finns i Sörmland. De satsningar som görs, exempelvis Framtidens vårdavdelning har viss effekt, men tyvärr inte så pass god effekt att trenden vänder uppåt. Istället ställs fler och fler sörmlänningar i en vårdkö som till synes aldrig vill ta slut. I december sträckte sig vårdkön för de som väntat längre än de lagstadgade 90 dagarna så långt som mellan Nyköpingshus och Lasarettet, alltså en vårdkö på 1,5 kilometer rätt igenom Nyköping med personer som inte fått vård i tid.

Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna vill snarast lösa det här problemet och komma till rätta med köerna på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi föreslår därför i en motion att vårdval införs på de områden inom den sörmländska vården som har längst kötid, och att ytterligare vårdval utreds av regionen. Det skulle innebära att flaskhalsar i form av brist på läkare inom en viss specialitet kan kringgås.

Vi har exempelvis i dag en situation där en privat ögonklinik baserad i Eskilstuna har ett vårdvalsavtal med Region Uppsala. Sörmländska patienter kan förvisso gå till den kliniken, men de måste själva ta initiativet och alla räkningar skickas via Uppsala. Detta medför att endast de patienter som själva har förmåga att ta reda på att kliniken finns och hur man gör för att ta sig dit kan använda sig av den resursen, trots att den ligger mitt i Eskilstuna.

Denna privata klinik fyller uppenbarligen ett uppdämt behov i den sörmländska sjukvården, där just ögonsjukvården har bland de längsta köerna i vår verksamhet. Låt oss då ha ett eget avtal med dem, så att kopplingen mellan vårdcentral, ögonklinik och övrig sjukhusvård blir enklare för alla patienter.

När regionen enbart lyckas erbjuda 44 procent av patienterna den vård de behöver inom den lagstadgade gränsen om 90 dagar anser vi att regionen måste se sig om efter alternativa lösningar för att säkerställa att köerna minskar och medborgarna får den vård de behöver.

Att skyndsamt införa ett vårdval inom just ögonsjukvården skulle göra det möjligt för fler aktörer att gemensamt med Region Sörmland arbeta för att minska kötiden och öka patienternas livskvalitet.

Magnus Leivik (M)

Oppositionsregionråd

Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)

Gruppledare

Ewa Callhammar (L)

Gruppledare