Svensk sjukvård är mycket konkurrenskraftig, både i fråga om hög kvalitet och låga kostnader, jämfört med andra länder. Svenskarna har en hög förväntad livslängd, och det är extremt få spädbarn som dör. Överlevnaden i allvarliga sjukdomar är hög. Vi har därför all anledning att vara stolta över den vård som har byggts upp under 1900-talet och som vi nu förvaltar för framtiden.

Trots att Sverige har små hälsoklyftor jämfört med andra länder, så är vi alltjämt oroade över att sjukvården fortfarande är ojämlik, både mellan kvinnor och män och mellan låg- respektive höginkomsttagare, för att ta några exempel.

Även inom Sörmlands län skiljer sig den förväntade livslängden åt med flera år i olika kommuner, och mellan olika grupper av invånare. Så ska det naturligtvis inte vara, och vi är övertygade om att mer måste göras för att uppmärksamma och åtgärda detta problem.

Tyvärr konstaterar vi att kvinnor får annorlunda, ofta sämre, vård än män. Kvinnor får vänta längre på ambulans, får mindre vård och billigare mediciner. Detta trots att kvinnor oftare är sjukare, och att deras sjukdomar är minsta lika allvarliga ur rent medicinsk aspekt. Det finns ingen enkel lösning på detta ganska komplexa problem, men vi är överens om att försöka genom att arbeta tillsammans.

Just nu arbetar vi i den sörmländska beredningen för jämlik hälsa tillsammans med länets kommuner, och vi samarbetar kring inriktningen om Framtidens hälso- och sjukvård. Vi kommer att hjälpas åt där det behövs, och vi kommer att sporra varandra att alltid göra lite till. Tillsammans kan vi göra skillnad.

 

Monica Johansson (S)

gruppledare Socialdemokraterna i Landstinget Sörmland

 

Magnus Leivik (M)

gruppledare Moderaterna i Landstinget Sörmland