Med kuslig regelbundenhet har Eskilstuna-Kuriren under senare år berättat hur skattemedel används till arbetsfria inkomster för högre tjänstemän i det landsting som efter årsskiftet heter region. Varje gång åtföljt av ilskna insändare och tystnad från ansvariga politiker.

Denna gång är det direktören för det nu nedlagda regionförbundet som belönas med drygt tre miljoner i arbetsfri inkomst, inklusive sociala avgifter och före skatt.

I ett kontrakt hade hon utlovats fortsatt tillsvidareanställning, underförstått i landstinget/regionen, även efter regionförbundets nedläggning av ordföranden Viking Jonsson (S).

Av vad som hittills har framgått har landstings/regiondirektören Jan Grönlund underkänt upplägget varför två politiker, Monica Johansson (S) och Daniel Portnoff (M) enligt tidningen uppmanat Jonsson att före regionförbundets upplösning rädda ansiktet på övriga med en dusör tillräcklig för att undvika pinsamheter. Det gick inte som man hoppades.

Nytt denna gång är att skattebetalarnas vd, Christian Ekström, uppmanat arga medborgare (EK 9/1) att kontakta fullmäktigeledamöter och uppmana dem utkräva ansvar. Det är precis så den representativa demokratin bör fungera.

Jag har, som fullmäktigeledamot och anställd överläkare, sedan 2015 gång på gång påtalat det som banat väg för förfallet. Varje gång har jag uppmärksammat medier på repressalieåtgärder mot sjukvårdsanställda och det som kallas ”utköp” och ”avgångsvederlag” för styrelsen påtalat dess ansvar och skyldighet.

Regelverket är enkelt. Beslut i myndigheter fattas av styrelse och fullmäktige och protokollförs. Beslut delegerade till tjänstemän anmäls till styrelse och protokollförs på nästkommande sammanträde. På det sättet rättssäkras arbetet så att ansvar kan utkrävas av skattebetalarna. Som alla idag ser är det inte bara landstinget/region Sörmland som brister.

Anders Mansten

Före detta fullmäktigeledamot