Trygghet är en av denna valrörelses stora frågor. Och för oss i Centerpartiet handlar trygghet om mycket mer än övervakningskameror. Trygghet handlar för oss om tillit.  

Tillit till att jag har ett värde och kan bidra till samhället.

Tillit till att samhället är där för mig, när jag behöver det.

Tillit till att andra människor ställer upp för mig.

Vi vet att tilliten växer när fler får plats på arbetsmarknaden och kan försörja sig själv. 

Vi vet att tilliten växer när det finns lokalt närvarande poliser i kommunen och i länet, som agerar när brott sker.

Vi vet att tilliten växer när vi träffar varandra och gör saker tillsammans.

Då skapas den tillit som gör att vi tror på andra människor och att vi kan se positivt på framtiden. 

Därför vill vi i Centerpartiet göra följande för att öka tilliten och tryggheten i Flens kommun och i Sörmland: 

* Vi vill göra det enklare för de som står utanför arbetsmarknaden att komma in på den samma genom att ta bort arbetsgivaravgiften under den första tiden på jobbet, medan man lär sig det. 

* Vi vill ha fler poliser, som har tid och resurser till att jobba lokalt och tillsammans med skolan, fritidsgårdarna, socialtjänsten och näringslivet skapa trygga miljöer. 

* Vi vill stärka föreningslivet i Flens kommun genom dialog och samverkan och tillsammans ta fram ett förenings- och idrottspolitiskt program med fokus på vår barn och ungdomar.

Trygghet handlar fundamentalt om tillit!

Tillit till att systemet finns där för mig om jag inte klarar mig själv, tillit till att de gemensamma regelverk vi satt upp gäller för alla, tillit till att mina medmänniskor går att lita på och ställer upp för mig när jag behöver det.

Vi vill vara med och lyfta dessa värderingar i valrörelsen och framåt. Vi står starkt emot polariseringar och hot och hat, som snarare syftar till att minska tilliten och tryggheten. 

Vi tror på människor och dess vilja att bidra och att vi tillsammans kan stärka tilliten och tryggheten!

 

Martina Johansson

1:a namn på riksdagslistan för Centerpartiet i Sörmland

Karina Krogh

1:a namn på fullmäktigelistan för Centerpartiet i Flen

Ingegerd Branting

5:e namn på fullmäktigelistan för Centerpartiet i Flen