TUNA är en viktig instans i Sörmlands där man hjälper personer med bland annat psykisk ohälsa att komma tillbaka till arbetslivet. TUNA finns inte bara i Eskilstuna, det finns även exempelvis i Strängnäs.

Att vi är individer med olika bakgrund och behov är ju ingen nyhet. När vi på nära håll ser vad gott en verksamhet gör blir man besviken när rubriken i tidningen talar om att denna verksamhet är på väg att ta slut! När man dessutom vet att det finns personer som står på tur för att få hjälp med att komma vidare till ett yrkesliv, att få komma in i det sociala och få det stöd för att komma över trösklar i livet som de inte trodde var möjligt, men som andra vittnat om att det har gått bra, då blir besvikelsen ännu större.

När ett antal  myndigheter i vårt samhälle inte vill samverka för att få fler att komma tillbaka till ett arbetsliv, blir besvikelsen om möjligt ännu större. Då vill man ryta i och säga: "Nu får det räcka! Skärp till er!"

Hoppet är det sista som överger människan, så med hopp om att medmänskligheten finns där och att myndigheter och organisationer ändå kan ändra på ett stelbent beslut önskar jag att ni tar ert förnuft tillfånga.

Det är min förhoppning att det finns kloka människor inom de fyra aktörerna som inte bara ser till den kortsiktiga ekonomin utan till den långsiktiga. Att få människan i arbete måste vara både arbetsförmedlingens, försäkringskassan, landstingets och kommunens primära mål. De som deltar i TUNA:s verksamhet får möjlighet att träna på det sociala livet, de får chans att arbeta och tänka mindre på hur dåligt de mår. Psykmottagningarna bör få färre patienter i väntrummen. Eller som samordnaren på TUNA uttryckte det: ” Vården rehabiliterar till vardagen, inte till arbetslivet.” Men det gör Tuna!

Vi gratulerades när vi fick hjälpen. Jag förstod inte då, men det gör jag i dag, att vi hade fått chansen till något enormt bra. Lyssna till den som har erfarenheten.

Om myndigheterna ser till att samverka så gagnar det hela samhället – allt från individen till den långsiktiga ekonomin. Se nu till att TUNA får fortsätta sin verksamhet, för den behövs!

Yvonne Karlsson