Ett utsiktstorn reser sig på numera på Långberget. Vi som därigenom har fått våra privattomter utlagda till allmän beskådan har fått vår integritet kränkt.

Detaljerad information om hur tornet har kommit till stånd finns att hämta i mina skrivelser till kommunen.

Utsiktstornet är inte uppfört av kommunen. Det är uppfört av en ideell förening på kommunens mark efter särskilt medgivande av teknik- och servicenämnden. Medgivandet gavs under villkor av att tornet efter färdigställande överläts utan motprestation (donerades) till kommunen. Trots att kommunen skulle bli slutlig ägare till utsiktstornet engagerade man sig inte vidare i dess utformning. De kommuninnevånare som berördes hölls utanför processen.

Tornet är nu slutbesiktigat. Det är alltså dags för kommunen att överta tornet. Men istället läggs fram ett förslag till avtal mellan den ideella föreningen och kommunen som ger föreningen rätt att under flera år ansvara för utsiktstornet. Förslaget preciserar inte vad ansvaret innebär i praktiken.

Den ideella föreningen har undantagslöst företrätts av sin ordförande Rolf Wallinder men i övrigt vet man föga om föreningen. Det verkar saknas underlag, som visar att föreningen sköts fristående från privatpersonen Wallinder, eller att föreningens ekonomi är redovisad och reviderad i sedvanlig ordning. En sådan förening är ingen lämplig avtalspart till kommunen.

När det föreslagna avtalet kom upp för beslut i kommunstyrelsen i slutet av januari detta år hade flera ledamöter börjat tveka. Avtalet godkändes inte. Flera ledamöter beklagade i en artikel i Strengnäs Tidning den 8 februari att innevånarna i Strängnäs inte fått tillfälle att påverka utsiktstornets placering och utformning. Men det går att rätta till misstaget!

Det första kommunen ska göra är att se till att ta kontroll över utsiktstornet som man enligt uppförandevillkoren redan äger. Ett sådant förfarande kräver inget medgivande från den ideella föreningen eller upprättandet av något avtal.

Lösgörandet av ansvaret för tornet från föreningen/Rolf Wallinder bör ske skonsamt. Wallinder är inte den som främst ska anklagas för det olyckliga tornbygget. Störst kritik måste riktas mot dem som lät bygget av utsiktstornet ske med så litet möjlighet till insyn och påverkan från de berörda kommuninnevånarna.

Min fråga till samtliga partier är om de vill medverka till att kommunen omgående tar kontroll över utsiktstornet på Långberget och därefter låter berörda medborgare medverka till åtgärder som begränsar utsiktstornets intrång på de boendes integritet.

Nils Henrik Schager

Mångårig Strängnäsbo