Jag valde Liberalerna för att jag vill att människor ska ha så stor frihet som möjligt. Men vad är frihet egentligen? Är det bara något abstrakt och teoretiskt? Nej, för mig är kampen för frihet både konkret och vardagsnära. Jag ska försöka förklara vad frihet innebär för mig.

Klassresan börjar i klassrummet. Jag behövde inte göra den, min mamma och pappa gjorde den före mig. De var de första i vår familj som gått gymnasiet och pappa gick till och med på teknisk högskola. Vi hade välfyllda bokhyllor hemma. Alla har inte det. Jag vill att alla ska kunna göra den sortens klassresa som min mamma och pappa gjorde. Kunskap ger människan frihet att bestämma över sitt eget liv.

Då behöver vi en skola där det är ordning i klassrummet så att barnen kan ta till sig kunskaperna. Lärare måste lockas till yrket och lärare lockas tillbaka. De ska få bra betalt och få ägna sig åt undervisning, att möta eleverna i klassrummet och förmedla kunskap. Därför behöver vi lärarassistenter och mentorer för att avlasta lärarna och vi behöver en utbyggd elevhälsa. Eftersom vi värnar friheten sätter jag och Liberalerna skolan först.

När jag var tolv år reste jag till Sovjetunionen. Det vaccinerade mig för all framtid emot kommunismen och annan extremism. Det som slog mig mest var den hur systemet hade brutit ned människorna och miljön. Ingen ansträngde sig. Ingen brydde sig. Lastbilarna fullkomligen spydde ut blårök. Nu förstår jag att det var bristen på frihet som var orsaken. Vi människor behöver frihet och eget ansvar för att fungera och må bra.

Allra mest betyder friheten för den som har mycket lite frihet. Flickan som inte får träffa den hon vill, pojken som behöver personlig assistans för att klara sina mest grundläggande behov. Dem vill jag ge friheten tillbaka.

Ibland när man läser tidningar och sociala medier kan allt verka nattsvart. Samtidigt sker det en fantastisk utveckling inom teknik och medicin. Fattigdomen i världen minskar snabbt och allt fler lever i demokratier. Utvecklingen är fantastiskt spännande. Jag vill att Sverige ska bli en vinnare i denna nya värld. Vi ska bejaka delningsekonomi, digitalisering och ny teknik – inte fundera på hur den ska kunna förbjudas och regleras. Vår framtidstro behöver förnyas.

Det är därför jag är liberal. Jag vill försvara friheten för den som har minst frihet. Inte på mycket länge har friheten varit så hotad som idag. För att Sverige inte ska kantra och hamna i vare sig höger- eller vänsterdiket behövs en stark och stabil liberal röst. Därför behöver Sörmland en liberal i riksdagen.

 

Niklas Frykman (L)

Riksdagskandidat Södermanland