Det är varmt i Sverige. I Nordkap har 30 grader noterats och i Japan har regnen varit enorma – allt mer extremväder med värme, torka och skyfall med översvämningar. Möjligen kommer effekterna av jordens uppvärmning ännu snabbare än vad prognoserna förutsagt, kanske drabbar de oss, de generationer som skapat problemen, inte bara våra barn och barnbarn. Grundvattnet i Sverige minskar och ytvattnet torkar bort. I år kanske 20 procent av vår livsmedelskonsumtion kommer att täckas med svensk produktion mot normalt 80 procent. Läget är skört.

Vi måste göra vad vi kan för att hejda klimatkatastrofen. Vad kan vi då göra på en så liten del av jorden som Sörmland utgör. Svaret är att någon måste gå före och att det även ligger affärsmöjligheter i det. Många företag arbetar dedikerat för en grön omställning och spanar efter lösningar. Den nya klimatlagen har hjälpt till att få igång arbetet i flera tunga branscher, nu måste vi på lokal och regional nivå underlätta för klimatvänliga innovationer även i små och medelstora företag och hos nya entreprenörer.

I Sörmland behöver vi fortsätta att förbättra vår redan fossilfria kollektivtrafik och göra hållplatser och vägar till och från dem säkra. Transporter behöver så långt möjligt flyttas från enskilt resande till kollektivt och från bilar på väg till räls och båt.

I Sörmland ska vi sätta våra nya tåg i drift och kanske bör vi se över om den snabba klimatförsämringen ger anledning att återigen pröva om TGOJ-banan ska anpassas för persontrafik. Nu när elcyklarna kommer stort finns det all anledning att bygga ett väl fungerade nät av cykelbanor. Vi ska inte glömma att det största påslaget av mikroplaster i svenska vatten kommer från bildäck. Vi måste minska energianvändningen i offentliga verksamheter och installera solpaneler.

Sörmland är litet jämfört med Kalifornien men jag hämtar ändå framtidshopp där. Delstaten ställde sig utanför Trumps klimatfientliga politik och satsade hårt på en grön omställning, där blomstrar nu ekonomin. Låt även oss satsa hårt på en grön omställning.

Greta Suvén

Ersättare i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och kandidat för Miljöpartiet till fullmäktige i Region Sörmland och i Flens kommun