Eskilstuna behöver en ledning som med förmåga och erfarenhet kan utveckla vår kommun och ta vara på möjligheter och ärligt lyfta och möta våra problem. Som prioriterar vår kommuns bästa. På förmåga att skapa samarbeten som fungerar. Det kräver ledarskap och erfarenhet. Förmåga att fatta beslut. Tyvärr även svåra och tråkiga beslut även om vissa partier inte låtsas om det i valtider.

Eskilstuna har en positiv utveckling. Det har krävts hårt arbete att komma hit. Bostäder byggs. Men de måste bli billigare. Skolresultaten blir bättre. Företag växer och etablerar sig i hög takt. Arbetslösheten sjunker. Inte minst för unga. Från närmare 30 procent till snart 11 procent idag!

1 000 färre hushåll har försörjningsstöd. I detta nu är besluten tagna för att bygga, anställa och finansiera 70 nya förskoleavdelningar, minst fem nya äldreboenden och ett flertal skolor de närmsta åren. En enorm utbyggnad av välfärden. Detta för att minska grupper i förskolan och ge våra äldre trygghet. Ge våra barn en god utbildning. Nya tåg, även direkttåg, och bättre tidtabell. Satsningar på Mälardalens högskola, förhoppningsvis snart universitet, 580 yrkesutbildningsplatser finns. P-garage och ringled behövs. Och mycket mer.

Vi måste fortsätta att möta problemen. De är inte unika för Eskilstuna. De unga lättkränkta och kriminella män som skapar otrygghet måste stoppas. Med polis och socialpolitik. Ofta är bristfällig integration en orsak. Parallella samhällen med egna samhällsmodeller kan inte tolereras. Inte heller hedersförtryck och extremism. Gränser ska sättas så att vi får ett samlat tryggt samhälle i samförstånd.

För stora klyftor är en syra som fräter sönder tilliten i det goda samhället. Fler ska känna framtidstro. Det kräver fortsatt sjunkande arbetslöshet genom bättre näringslivsklimat och mer utbildning. Knäckt arbetslöshet kräver både individens insats och samhällets stöd. Det kräver under längre tid en restriktiv migration till Sverige och i slutändan Eskilstuna i linje med vad arbetsmarknad, bostadsmarknad och delaktighet i samhället klarar.

Oavsett bakgrund handlar det om att ställa frågan om vart vi människor vill snarare än var vi kommer ifrån. Var och en ska förväntas vilja och få vara en del av samhället, följa lagar, bidra med sitt arbete och engagemang. Och den som bidrar till samhället måste känna att den får tillräckligt tillbaka. Så byggs tillit.

Kraft ska läggas på att rensa bort onödiga sysslor så att medarbetare i kommunens verksamhet kan ägna sig åt det de har utbildning för. Mindre administration och mer välfärd ska prioriteras när brist på utbildad personal råder inom nästan alla yrken.

Vi ska skapa ett starkare och tryggare Eskilstuna!

Jimmy Jansson (S)