Svar på insändare av Hans Dahlberg (EK 3/8) om Torshälla hamn.

Ansvaret för hamnen och vägen in mot Torshälla är fördelat på olika parter. Kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med hamnvärden i gästhamnen kommer se över och åtgärda situationen i hamnen. Naturligtvis ska gästhamnen vara välkomnande och funktionell!

Eva Königsson

Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

Marianne Hagman

Förvaltningschef stadsbyggnadsförvaltningen