Hur är det möjligt att man kan uppmuntra, och dessutom ge möjlighet att prova på att utöva graffiti? Något som lätt leder till brottslighet när det utövas. Att Strängnäs kommun med Kulturskolan i spetsen överhuvudtaget står bakom detta är obegripligt. Har man inte tillräckliga problem på resecentrum utan att man skall uppmuntra till andra former av elände?

Är man totalt naiva, eller förda bakom ljuset? Räcker det att antyda att detta är konst för att dörrar skall öppnas? Definitionen som anges i artikeln (ST 28 juli) lyder "text och ibland bilder som i konstnärligt syfte uppförs på ytor i det offentliga rummet av privatpersoner". Det betyder att någon "klottrar" på annans egendom och påtvingar allmänheten att beskåda detta. Således olagligt och odemokratiskt, förfogandet av det offentliga rummet skall hanteras av det allmänna, under ordnade former. Definitionen på graffiti och klotter skiljer sig inte nämnvärt åt.

Graffiti är klotter.

TJ