Journalister på tidningar, radio och tv i hela Sverige vittnar om ett allt hårdare klimat. Enligt en undersökning gjord av Göteborgs universitet under våren 2019 hade nästan 30% av Sveriges journalister hotats det senaste året, och 70% utsatts för kränkande kommentarer. Det är en utmaning för hela Sverige som måste adresseras på många nivåer i samhället.

Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter har alla fått utstå en rad hot, hat och påverkansförsök under flera år. Allt i ett led att hindra publiceringar, att påverka opinionsbildningen eller tysta journalister. Redaktionerna polisanmäler hoten och det är först på senare år som en del av alla anmälningar lett till åtal.

Och situationen är likartad runtom landet.

Artikelbild

| Hanna Stjärne.

Idag hanterar SVT i snitt 35 ärenden om dagen. Inom denna siffra ryms hatmejl, våldshandlingar, ofredanden och olaga hot, en stor mängd så allvarliga att de polisanmäls. Ibland tar det sig tydliga fysiska uttryck som när en grupp i januari förra året trängde sig in SVT:s lokaler i Helsingborg för att ”skapa publicitet för ett budskap”. Eller när SVT:s redaktioner i Norrköping och Linköping fick evakueras på grund av hot i augusti. Katrineholms-Kuriren påverkades av samma hot vid tillfället. På fem år har SVT:s kostnader för säkerhet fyrdubblats.

Både SVT och Eskilstuna-Kuriren har lyft de här frågorna under lång tid. Som chefer har vi jobbat med att stärka våra medarbetare att fortsätta göra modig journalistik, oavsett vem som granskas. Det finns alltid en risk att hoten skapar självcensur, att journalister medvetet eller omedvetet väjer för kontroversiella frågor. Där får vi aldrig hamna. Då undergrävs pressfriheten successivt. 

Det är mediernas ansvar att i alla lägen stå upp för och skydda yttrandefriheten. Och som arbetsgivare, både på SVT och Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren, är det vårt ansvar att säkerställa trygga arbetsmiljöer för våra anställda. Men ansvaret ligger i allra högsta grad hos centrala aktörer i samhället att garantera bästa möjliga förutsättningar att lagföra de som hotar journalister och underminerar det fria ordet. Inte bara journalister är utsatta utan även konstnärer och politiker. Idag debatteras just detta i Folk och Kulturs seminarium ”Hur fri är kulturen och det fria ordet?.” I seminariet medverkar blanda andra inrikesminister Mikael Damberg och vårt budskap till honom är: Vi har lyft de här frågorna länge. Vad krävs för att du ska ta våra signaler på allvar? Det offentliga samtalet är utmanat och det är en ödesfråga för ett öppet och demokratiskt Sverige.