Debatt Kommunala flygplatser går med stora ekonomiska underskott. Cirka 400 miljoner minus totalt för de kommunala flygplatserna under 2018. Staten täcker en del av förlusterna, men huvudparten betalas ur kommunalskatten. 

Ytterligare en storflygplats i vårt område skulle ekonomiskt dränera övriga och addera en ny förlustflygplats till listan. För att Eskilstuna flygplats ska vara långsiktigt ekonomiskt hållbar så måste i princip Bromma, Västerås och Skavsta läggas ner och det är inga beslut som kommunledningen eller det omtalade utländska konsortiet kan fatta, utan kräver helt andra beslutsnivåer. 

 

Vi ser majoritetens högtflygande flygplatsplaner som ett utslag för både ett ekonomiskt och miljömässigt lättsinne. En utökad drift av Eskilstuna flygplats, kommer att innebära att den går med cirka 20-30 miljoner kronor minus under överskådlig tid. Den satsningen är både dum och riskabel, även om det inledningsvis skulle vara privata ägare som gör investeringarna och tar förlusterna. Kommunen kommer alltid att få ta ett ekonomiskt ansvar, den erfarenheten finns där en kommun avyttrat sin flygplats. 

I dag har vi en stor överetablering av kommunala flygplatser i Mellansverige. Det är bara Gävle kommun som varit modiga nog att lägga ner sin flygplats. 

 

Klimatmässigt betyder det att kommunens vision om att bli fossilfri 2030 kan skrinläggas och kommunens bidrag till Madridkonferensen om klimatet blir direkt negativt. En utbyggnad av Eskilstuna flygplats är också ett gigantiskt ingrepp i ett stort och känsligt geografiskt område i kommunen. 

Det riskerar också att lägga en död hand över utvecklingen av området runt flygplatsen. Att satsa på flyg i en tid då nya forskarrön duggar tätt kring vilken miljöbov flyget är känns overkligt. 

 

Kjula Flygplats går med cirka 8 miljoner i förlust varje år. Det är mycket pengar på lång sikt framåt. Historiskt har den inneburit en sammanlagd utgift på cirka 400 miljoner för kommunen. Om Försvaret är intresserade av att den finns kvar kan de ta över driften av den, annars bör den läggas ner och marken ingå i Logistikparken, vilken just nu behöver mer mark till olika intressenter. 

Argument som bland annat framförs varför den ska fortsätta kosta miljoner varje år är att de företag som etablerar sig i logistikparken i Kjula vill ha den kvar. Det stämmer inte. Hittills är det väldigt få företag som intresserat sig för flyget, utan man är intresserad av järnvägsmöjligheter och vägtransporter. 

 

Till sist. Det kommunala Logistikbolaget försöker flyga under radarn och vägrar svara på medias frågor om det omtalade konsortiet eller vilka mellanhänder som man jobbar med. 

Bara det borde få kommunledningen att dra åt sig öronen och avsluta projektet, där uppenbarligen någon eller några tjänar pengar på att år efter år, i det tysta, arbeta för det kommunala bolaget vilket uppenbarligen inte anser att deras uppdragsgivare, Eskilstunas invånare, förtjänar att får insyn i och information om deras högtflygande planer.

 

Maria Forsberg

Ordförande för Vänsterpartiet i Eskilstuna

Maria Chergui

Gruppledare för Vänsterpartiet i Eskilstuna