Innan vi bygger dyr höghastighetsjärnväg för resor mellan storstäderna måste tågen vi har i dag fungera bättre. Höghastighetståg är kostsamma och redan nu dömer regeringens egen expertmyndighet ut förslaget som olönsamt. Därför säger Liberalerna nej till att lägga över 200 miljarder på att bygga höghastighetsjärnväg. Vi vill istället få den vardagsnära pendlingen här i Mälardalen att fungera.

Bara priset för att bygga och underhålla järnvägen innebär en utslagen kostnad på över 1000 kronor per resa under järnvägens livslängd. Det görs över 600000 resor med tåg varje dag i Sverige; flertalet resor är korta och vardagsnära. Sveriges pendlingsstråk behöver investeringar för att fungera. Att lägga stora skattemedel på olönsamma höghastighetsjärnvägar mellan de tre storstäderna är inte rätt väg att ta.

Vi ser redan nu hur höghastighetstågen tvingar undan andra nödvändiga infrastrukturinvesteringar. Istället för att lösa problem med förseningar, och göra investeringar för vardagspendlaren, har regeringen hållit samtal om höghastighetstågen. Och det utan att ens redovisa hur de över 200 miljarderna ska betalas. Tekniken är redan föråldrad och det är ännu många år tills de första tågen ska gå. Trots att samtalen nu har pausats vill regeringen återuppta dem direkt efter valet.

Liberalerna föreslår att regeringen skrotar samtalen om höghastighetståg. Vi vill istället fokusera på hur vi kan få Sveriges pendling att fungera här och nu. Även godstrafiken som är livsviktig för vår industri halkar ned på listan när höghastighetstågen ska fram.

Ett väldigt konkret exempel på vad man skulle kunna göra istället är att bygga dubbelspår på Svealandsbanan och förstärka järnvägen mellan Eskilstuna och Västerås. Alla som blivit stående utanför Strängnäs i väntan på ett mötande tåg vet vad vi pratar om. Tågtrafiken till och från Stockholm fungerar inte som den ska.

 Att bygga dubbelspår på Svealandsbanan och förstärka järnvägen till Västerås skulle underlätta pendling i Mälardalen och leda till fler i jobb. Det skulle knyta Eskilstuna och Västerås närmare varandra och i förlängningen alla städer kring Mälaren. Men i sin nationella infrastrukturplan har regeringen valt bort dessa nödvändiga satsningar för att istället förhandla om höghastighetsjärnvägen. Det är att svika Sörmland och istället fortsätta subventionera storstäderna.

 Liberalerna i Södermanland går till skillnad från Socialdemokraterna och Miljöpartiet till val på att bygga järnväg som kommer att underlätta för oss i Eskilstuna, Strängnäs och Mariefred att ta oss till jobbet. När regeringspartierna föreslår att 200 miljarder läggs på resor mellan tre storstäder föreslår vi satsningar här i Sörmland och Mälardalen.

 

Niklas Frykman

Riksdagskandidat Liberalerna Södermanland