Öppet brev till Sveriges muslimska kvinnor som bär slöja eller niqab.

I ett välskrivet reportage berättar journalisten Terese Cristiansson i DN den 5 augusti om modiga iranska kvinnors kamp för att själva få välja hur de ska gå klädda. Rubriken är ”Slöja på liv och död” och i artikeln får vi stifta bekantskap med iranska kvinnor som med risk för tortyr och fängelsestraff utmanar de lagar som inskränker kvinnors rättigheter och band annat tvingar dem att bära slöja. Det är en ständig kamp mot moralpoliser som inte tvekar att gripa och anmäla ”osedliga” kvinnor. De gällande sharialagarna begränsar kvinnornas rättigheter och rörelsefrihet på många områden där slöjtvånget har blivit symbolen för denna vidriga rättsordning. 

I reportaget får vi genom en högt ansedd mulla reda på varför kvinnor måste följa en strikt klädregel. Det handlar om Guds principer som säger att kvinnor har ett ansvar att inte dra till sig uppmärksamhet och skapa en sexuell atmosfär. Kvinnor måste ta ansvar för att samhället inte ska bli perverst vilket tydligen riskerar att bli fallet om män ser kvinnors hår. Den som trotsar Guds och därmed den iranska statens påbud måste straffas med våld. 

Min uppmaning till er muslimer i Sverige som bär slöja eller niqab är att fundera över om ni i solidaritet med era systrar i Iran borde ta av er slöjan/niqaben. Ni skulle i så fall visa på att ni tar avstånd från denna i grunden religiösa dogm och omfamnar de värderingar och principer som bär upp ett västerländskt modernt, sekulärt och demokratiskt samhälle. Ni har också ett ansvar för att på de sätt som ni kan motverka eventuella fördomar om kvinnors uppgifter och ställning i traditionellt muslimska miljöer. En lämplig start på en sådan mission vore kanske att ta av er slöjan/niqaben och på så sätt signalera lojalitet med den progressiva samhällsmodell med starka jämställdhetsideal som ni nu är en del av?

Fredrik Lundgren (L)

Liberalerna i Sörmland