Svar till "Kommunen är dålig på att informera seniorer om aktiviteter", publicerad den 6 februari.

Vad tråkigt att du tycker att vi misslyckats i vår marknadsföring och att du uppfattar oss som en hemlig verksamhet. Det här med marknadsföring är en stor utmaning för oss och vi försöker ständigt hitta nya kanaler att nå ut med våra program som vi har på Mötesplatser för seniorer. Varje termin skapar vi nya program och dessa sprider vi genom vår hemsida, vårdcentraler, biståndshandläggare, pensionärsföreningar, Eskilstuna Direkt, på våra mötesplatser, och så vidare.

Vi använder oss också av Facebook, genom vår sida ”Mötesplatser för seniorer i Eskilstuna kommun” där vi gör reklam för kommande aktiviteter och även visar på saker vi har genomfört. Sedan annonserar vi på Eskilstuna kommuns sida i Eskilstuna-Kuriren samt på Evenemangsguiden.

Givetvis vill vi utveckla vår marknadsföring och tar mer än gärna emot tips och råd om hur vi kan förbättra oss ytterligare! När det gäller PRO:s träffar vid Årbystugan så har vi som verksamhet deltagit vid dessa trevliga sammankomster flera gånger och det gör vi gärna i fortsättningen också!

Malin Sjöberg

Enhetschef förebyggande verksamhet

Eskilstuna kommun