Inför den socialdemokratiska partikongressen 2017 betonade Stefan Löfven att brytandet av segregationen och skapandet av en lyckad etablering av människor som kommer till Sverige är en av framtidens största samhällsuppgifter. Han underströk också att vi i det arbetet aldrig får tumma på våra värderingar och att alla barn till exempel ska ha rätt till en skola fri från religiösa inslag och ingen ska tvingas bära slöja mot sin vilja. ”(I) Sverige ska kvinnor och män ha lika rättigheter, och samma friheter. Punkt slut.”, fastslog Löfven. Historiskt är det vi socialdemokrater som drivit på jämställdhetsarbetet och vi fortsätter att göra det. Kampen för jämställdhet är en central doktrin i socialdemokratisk politik och genomsyrar också samhället i stort. I en granskning av GP tidigare i år framkom att 27 av 40 tillfrågade kommunala förskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö kunde tänka sig att kontrollera, tillrättavisa och tvinga på barn slöja. Flera förskolor tillmötesgår redan i dag religiösa föräldrars krav på bevakning och på en förskola filmade personalen en flicka via Facetime för att föräldrarna skulle vara förvissade om att flickan alltid har slöja på sig. I ett jämställdhetsperspektiv är slöja på minderåriga en vedervärdig sed som innebär en implicit sexualisering av barn och som syftar till att markera och manifestera en explicit könsmaktsordning. Slöjan är inte bara ett klädesplagg. Koranen är tydlig med dess syfte – att förhindra att mannens sexuella begär väcks. När man klär en liten flicka i slöja gör man henne därför till ett potentiellt sexuellt objekt. Det är oacceptabelt i ett samhälle som vinnlagt sig om att avsexualisera barndomen i alla andra avseenden. Religion har inte prioritet över barns rätt att vara barn i Sverige. Det är obegripligt att vi är blinda för ett så övertydligt och uppenbart tecken på könssegregering. Slöjan manifesterar mäns överordning och kvinnors underordning. Det är kvinnor som måste garantera männens heder genom slöjans härskartekniker: fysiskt osynliggörande, faktiskt påförande av skuld och skam och objektgörande – kvinnans hela tillvaro utanför hemmet präglas av att hon genom sin klädedräkt manifesterar att hon först och främst är ett sexobjekt. Att slöja tvingas på minderåriga flickor är helt oacceptabelt i ett samhälle som strävar mot ökad jämställdhet. Vi ska inte låta samhället kuvas av religiösa eller politiska extremister. För oss socialdemokrater är jämställdhet en pågående strävan vi inte förhandlar bort eller avviker ifrån. Slöja på minderåriga flickor är en sexualisering av barn som är oacceptabel.

Maria Alias

Kandidat till region- och riksdag för Socialdemokraterna