Strängnäs kommun har, trots den nödvändiga omställning vi behöver göra, inget mål och ingen plan för kommunens klimatutsläpp. Det är inte bara ett lagbrott, utan ett tydligt tecken på att majoriteten helt saknar mål och ambitioner på området.

Det är i energiplanen målsättningar sätts upp gällande energianvändning, energiförsörjning, utsläpp av växthusgaser, utfasning av fossila bränslen med mera.

Lagstiftningen slår fast att varje kommun ska ha en uppdaterad och aktuell energiplan. Den förra energi- och klimatplanen gick ut vid årsskiftet 2014/2015 i samband med att den nya majoriteten (M+S) tillträdde.

Hösten 2015 ställde Miljöpartiet i Strängnäs en interpellation om detta och fick till svar att planen skulle komma 2016. Våren 2017 frågade vi på nytt och fick till svar att den kommer under 2017. Nu har snart fyra år och hela mandatperioden gått och det finns fortfarande ingen energi- och klimatplan. Det är undermåligt!

Kommunen saknar därför både överblick och styrning på ett mycket viktigt strategiskt område. Kanske är det därför kommunens fordonsflotta släpper ut mer koldioxid än någonsin och våra etanolbilar tankas med bensin. Trots att det skulle vara en både snabb och kostnadsneutral klimatåtgärd att tanka dem med det de är avsedda för.

Klimatet måste hanteras på ett minst lika seriöst sätt som exempelvis ekonomin. Ett effektivt sätt är att göra koldioxidbudgetar som tydligt styr mot de mål vi måste sätta upp och sedan nå.

Miljöpartiet i Strängnäs vill anta ett mål och en plan för att kommunorganisationen är fossilfri senast år 2030 och satsa rejält på konkreta åtgärder, som att övergå till el och biobränslen i kommunens fordon.

Vi behöver även underlätta för företag och medborgare att minska sina klimatutsläpp genom att bland annat se till att alternativ som cykelbanor, kollektivtrafik och infrastruktur för laddning av elfordon byggs ut.

Miljöpartiet de gröna i Strängnäs har under mandatperioden lämnat in flera motioner för att hantera klimatutsläppen. De flesta har avslagits och de som bifallits har ändå inte genomförts. NU behöver det hända något.

Ragnar Lindén

Oppositionsråd och toppkandidat för Miljöpartiet i Strängnäs