Debatt Sverige lever till stora delar på export. En av de produkter vi är bra på att exportera är el. 

De senaste åtta åren har svensk elproduktion gett betydande exportinkomster. 2019 ser ut att bli ett rekordår i detta avseende. Så upp med humöret ni som tror att kyla och mörker väntar. Även när Ringhals 1 och Ringhals 2 stänger behåller Sverige ett elöverskott som kan säljas.

 

Min oro gäller bristen på kunskap hos dem som försöker få oss att tro att vi ska bli sittande i kyla och mörker när Forsmark stänger två kärnkraftverk. Dessa två kärnkraftverk producerar tillsammans mellan 10 och 13 Terawattimmar (TWh) per år, vilket motsvarar mellan sex och åtta procent av svensk elproduktion. 

Det är upp till var och en som är intresserad att studera statistik på hemsidorna hos Energimyndigheten och Statistiska Centralbyrån. 

Statistik visar att Sverige under 2017 använde 161 TWh el, vilket inte är mera än för 30 år sedan, trots ett allt mer elintensivt samhälle. Den goda anledningen till att energianvändningen ligger på samma nivå som för tre årtionden sedan är att vi lärt oss spara.

 

Att det går bra att spara har jag personligen dubbel erfarenhet av. 

Först fick jag lära mig en hel del om energibesparing som miljöansvarig på ett relativt stort företag, där vi i detta avseende lyckades högst väsentligt. Det jag lärde mig i jobbet har jag praktiserat hemma i villan. 

Vi har sänkt energianvändningen med mellan 60 och 70 procent. I år har vi dessutom satt solceller på taket så att huset nu, sett på årsbasis, är självförsörjande på el.

Under de första sex månaderna i år producerade svenska vindkraftverk 10 TWh, alltså lika mycket på ett halvår som Forsmark 1 och 2 tillsammans producerar på ett helt år. Lägg så till att vindkraften sätter nya rekord och att allt fler hyreshus och villor förses med solpaneler som ytterligare ökar svenskt överskott.

 

Ett problem i Sverige med elförsörjning är dock att det saknas tillräcklig kapacitet av kraftöverföring, elledningar. Här kommer dessutom ordet ”nätnytta” in i sammanhanget. 

En villa med solpaneler på taket ger inte bara sin ägare bra avkastning på insatt kapital utan stärker dessutom kapaciteten på elnätet genom att inte belasta det. De 36 solpanelerna på vårt tak i Slagsta i Eskilstuna ger inte bara energi i egna hushållet. Under timmarna med överskottsproduktion går el ut på nätet och hamnar hos behövande villor närmast oss.

Det är detta som kallas nätnytta och detta ger hushållsproducenten ytterligare en inkomst. 

 

Roger Stark

Politiskt obunden Eskilstunabo