”Ett stort och betydande mål för Centerpartiet är att Sverige ska bli helt klimatneutralt till år 2045.” ”Vi vill se att Sverige fortsätter arbeta för att förbättra klimatet, för mer förnybar energi i våra bilar och i vår elproduktion, för en bättre havsmiljö, för ren luft och vatten, och för mindre gifter i vardagen.”

”Vi måste göra det enkelt och lönsamt att göra rätt för miljön och klimatet. Vi måste skapa förutsättningar för att vända utvecklingen när det gäller utsläpp av växthusgaser. Vi vill att det ska löna sig att installera solceller, byta till fossilfritt och spara energi”

”Det behövs också miljövänliga och klimatsmarta lösningar i städerna. Att bygga hållbara städer är en stor utmaning. Centerpartiet driver på för en grön samhällsplanering.”

Att Centern med så starka utfästelser skulle välja att bilda regering med kärnkrafts- och fossilpartier verkar ju helt osannolikt.

Ändå är det just en sådan lösning som nu diskuteras, en regering ihop med KD som propagerar för kärnkraft och moderaterna, som ju huvudsakligen vill förlägga klimatinsatser till andra länder och världsdelar.

Så Centern, nu är det upp till bevis! Menade ni något alls med alla era vackra miljö- och klimatlöften?

Eller är ni beredda att kasta allt över bord för att få sitta i en blå-brun regering?

Anika Agebjörn