Klimatet är vår ödesfråga, därför måste gemensamt ta ett ansvar för miljön nu och i framtiden. Det ställer krav på oss som människor och givetvis måste vi göra vårt yttersta, men framförallt ställer det krav på oss som samhälle. När barnen i skolan lär sig om hur viktigt det är att sortera sopor, så lär de sina föräldrar att sopsortera. Eskilstuna har med sin färgsortering av sopor en av Sveriges bästa återvinningsstationer. Vi har dessutom Retuna, en modern kretsloppgalleria som är välbesökt och hyllad internationellt. Där kan du både återvinna dina gamla möbler och handla jeans secondhand eller bara fika i caféet.

Solcellsenergin har kommit för att stanna, men vi behöver satsa mycket mer på solel i Eskilstuna för att ta ansvar både för nuvarande och kommande generationer därför vill vi utreda möjligheten att anlägga en solcellspark på deponin på Lilla Nyby. Kollektivtrafiken är en kärnfråga för att vi ska kunna minska våra koldioxidutsläpp i Eskilstuna. Fler måste välja bussen eller cykeln framför bilen. Idag ser vi den klarblå himlen i Eskilstuna och så ska det vara i framtiden också. Därför vill vi se halverade biljettpriser inom kollektivtrafiken i Eskilstuna kommun, behålla fria resor föra barn och ungdomar och vi vill att pensionärer ska kunna åka avgiftsfritt dygnet runt alla dagar i veckan. Vi vill dessutom göra det lättare att ta sig fram på cykel i Eskilstuna genom att bygga ut cykelbanor, binda ihop cykelstråk, anlägga fler säkra och trygga cykelparkeringar och bygga ett cykelgarage nära Eskilstuna tågstation.

Vi måste hålla takten med de globala miljömålen och de krav som ställs på oss. Individen kan göra sitt, men vi måste ställa höga krav på kommunen och staten att genomföra hållbara miljösatsningar. Vänsterpartiet i Eskilstuna

Vänsterpartiet är det rödgröna partiet i Eskilstunas politik. Vi förenar arbetarrörelsens värderingar om rättvisa och jämlikhet med insikten om de absoluta gränser som miljön och klimatet ställer för politiken. Vi är det enda parti i Eskilstuna som förenar en kraftfull miljöpolitik med ett tydligt klass- och könsperspektiv. Vi vill se en mer offensiv klimat- och miljöpolitik från kommunen. När Socialdemokrater styr med Moderater och Centerpartister har man tappat tempo och skruvat ner ambitionerna i miljöfrågorna. För oss är det självklart att kommunen måste ha som mål att återta en topposition bland Sveriges kommuner.

Maria Forsberg, Vänsterpartiet i Eskilstuna

Ida Myrbäck, Vänsterpartiet i Eskilstuna