Ibland blir man heligt förbanna att det är svårt att tygla känslorna. Då kanske det ligger nära till hands att till och med kalla människor för löss.

Att kalla människor för löss är aldrig försvarligt.

Jag ger mig in i den här debatten när jag hoppas att känslorna lagt sig kring det som föreningen Å-Fiske Eskilstuna både drogs in i, och själv skapade.

Jag har personligt intresse av föreningen. Det var jag som startade föreningen, "handplockade” den första styrelsen och var dess ordförande de första 13 åren. Därefter lämnade jag allt beslutsfattande i föreningen som då hade hunnit få Eskilstuna kommuns miljöpris.

Nu är det ett par månader sedan föreningen Å-Fiske och dess ledare hamnade i rejält blåsväder. Det som den anställde konsulenten Anders Stridh sa om personer med utländsk härkomst är definitivt inte okej. Att Anders blev upprörd förstår jag däremot. De omnämnda försökte först tjuvfiska och när detta misslyckades stal de föreningens toapapper och tände eld i skogen.

Löss, och ännu grövre omdömen, skrev han på facebook om dessa personer.

Med anledning av detta beslutade Eskilstuna kommun att säga upp samtliga avtal med föreningen. Nolltolerans mot rasism är självklart.

Sedan kom sommaren och Almedalsveckan på Gotland. Och med Almedalsveckan kom nazisterna och ställde till elände.

Då reagerade Arne Jonsson (C), gruppledare för Centern i Eskilstuna. Vad han kallade nazisterna? Löss!

Ur Arne Jonssons debattartikel i Eskilstuna-Kuriren fredagen 20 juli: ”Löss i mängder invaderade Visby… har spridits från Europa. Den här gången har lössen tagit mänsklig boning”.

Arne Jonsson har lika stor rätt som Anders Stridh att vara upprörd och förbannad. Två händelser av olika slag, men med likheter. Några kallades löss för att de överskred fiskeföreningens regler och var allmänfarliga, de andra för att de spred skräck och otrivsel på Gotland.

Fast medan Anders Stridh hudflängdes för sitt övertramp har Arne Jonsson uppenbarligen rätt att kalla människor för löss.

Anders Stridh är ingen främlingshatare, men hatar förmodligen de personer som försökte tjuvfiska och tände eld på skogen.

Det var Anders som startade föreningens barnfiskeskola. Flera hundra ungdomar har därefter deltagit och han har inte gjort skillnad på barn från olika kulturer. Många barn, även de med utländsk härkomst, har lärt sig sportfiskets grunder, etik, samt dessutom fått kunskap om allemansrätt och allemansskyldighet genom Anders.

Om det finns någon politisk öppning kanske det går att ompröva kommunens beslut om att avsluta samarbetet med Å-Fiske Eskilstuna.

I ett sådant beslut kanske till och med Arne Jonsson kan delta.

Roger Stark, politisk obunden