Insändare Replik till insändaren  "Informera markägare om allemansrätten"  publicerad 7 december.

Signatur: Fridsam naturentusiast efterlyser mer information om allemansrätten för främst nyblivna markägare, då han upplevt sig betraktad som en inkräktare vid cykelturer i Eskilstunas utkanter. Givetvis är detta mycket tråkigt då allemansrätten ger oss stor frihet till cykling, vandring, skogs- och kulturupplevelser. 

Själv är jag ofta ute på cykelfärder och brukar tänka på följande. Om färden börjar med bil, var noga med att parkera på en plats där den inte på något sätt kan stå i vägen, för till exempel skogsmaskiner, räddningsfordon osv. Tänk på brandrisken vid parkering i högt gräs. Tänka på hemfridszonen vid passerande av hus - kan vara knepigt i vissa fall, ofta bättre att hitta en annan väg.

Ta hänsyn och respektera jakten, läsa om jakttider och vara uppmärksam på t ex skjutplatser för vildsvin - vildsvinsjakt pågår nästan hela året. Hunden kopplad! Att markägare kan upplevas vaksamma och granskande är inte så konstigt då stölder och inbrott förkommer på landsbygden, aktivister saboterar jakttorn och jävlas med våra lantbrukare.

De senaste torra somrarna skapar oro för skogsbränder. Så jag tror inte att det är brist på information om allemansrätten som skapar konflikter i skogen. Och jag hoppas att signaturen Fridsam naturentusiast i lugn och ro får fortsätta med sina utflykter och om en situation uppstår, inte ta det personligt. Och om tillfälle finns prata med markägaren, det brukar lösa det mesta.