Övrigt Miljö Jimmie Åkesson (SD) kom i sitt sommartal in på klimatfrågan. Han sa: ”Att göra politik av hur vädret ser ut en enskild sommar är helt enkelt inte seriöst”. Det är ett magstarkt uttalande och han menar att vi som värnar klimatet bara stöder våra varningar på årets heta sommar.

Nä du, Åkesson, klimat­varningarna grundar sig på något helt annat: Minst hundra års uppmätning av global medeltemperatur, långvarig mätning av CO2-­halten i atmosfären och därtill många tusentals detaljerade vetenskapliga rapporter om klimatet, stödda av 98 procent av världens forskare.

Vad den skållheta sommaren emellertid gjort är, att den orsakat en omsvängning i den allmänna debatten. Seriösa klimatdebattörer har tidigare ofta inte vågat säga hur illa det är, av rädsla för att kallas hysteriska och därmed försvåra handling och argumentation i klimatfrågan. Nu har de börjat ta bladet från munnen och vänder sig till en bred allmänhet, för att berätta vad man vet. Detta förtretar populisten Åkesson och han kallar det oseriöst. Hoppet är att denna breda allmänhet skall börja lyssna på sakargument, man har ju nyss känt verkningarna av klimatkrisen in på bara skinnet. Detta skulle kunna innebära att man väljer handlingskraftiga politiker, som vågar vidta kraftfulla åtgärder mot klimatförändringarna, även impopulära sådana.

Om vi inte gör något åt klimatkrisen nu, kommer våra barn och barnbarn att få enorma svårigheter, och kommer att med rätta kunna förbanna min generation.

Martin Kristofersson