Insändare Svar till insändaren "Folk och Kultur inte för alla?" Publicerad 5 februari. 

 Det finns mycket kultur för alla på Folk och Kultur!

Välkomna till Stiga Sports Arena alla Folk och Kultur-dagar! Det är fri entré till utställartorget och programmen på scen. Det går utmärkt att komma ”om andan faller på” alla dagar. 

Det som kostar är seminarier som sker under torsdag-fredag i andra lokaler än STIGA Sports Arena. 

www.folkochkultur.se finns hela programmet. Det finns också en särskild länk till det som är kostnadsfritt. Välkommen!