Insändare Angående spelreklam på kommunens mark.

2 mars 2018 fick jag svar från Sarita Hotti (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Det var svar på min insändare i EK 21 februari där jag vill ha bort all spelreklam från alla reklamtavlor och reklampelare som står på kommunens mark.

”Jag håller helt med Rolf Waltersson om att exempelvis spelreklam inte är lämpligt utifrån att vi vet att väldigt många människor hamnar och fastnar i spel och blir beroende. Detta får vi bevaka att vi får med när det är dags att teckna ett nytt avtal”, skriver Sarita Hotti i sitt svar till mig, och till Eskilstuna-Kurirens läsare.

Men när stadsbyggnadsnämnden för ett tag sedan skulle remissyttra sig över en vänsterpartimotion om att sätta stopp för den här spelreklamen, då hade Sarita Hotti ändrat uppfattning och röstade avslag på motionen. Endast V och MP röstade för motionen.

Det är inte fel att ändra sig om man kommer på att man haft fel. Men att ändra sig från att vara emot spelreklam till att helt plötsligt vara för spelreklam, är ändå anmärkningsvärt. Inte minst mot bakgrund av den senaste tidens debatt om spelbolag, spelreklam och spelberoende.

Nu är inte sista ordet sagt. Motionen ska vidare till kommunstyrelsen, för att sedan hamna i kommunfullmäktige för det slutgiltiga beslutet.

Det är bara att hoppas att Sarita Hotti ändrar sig en gång till genom att rösta för att vi slipper se denna förljugna och bedrövliga spelreklam i det offentliga rummet här i Eskilstuna.