Insändare Svar på debattinlägg "Barnbidrag ska inte ges till rika" publicerad 6 december.

För Liberalerna som parti finns inga som helst planer på att förändra barnbidraget. Detta infördes 1948, i full politisk enighet, och skulle vara lika för alla barnfamiljer och utan inkomstprövning. Barnbidraget är avsett att bidra till att utjämna inkomster mellan föräldrar med barn under 16 år och de som inte har några barn.                                                                            

Ett behovsprövat barnbidrag blir dyrt att genomföra och dessutom ger det upphov till stora marginaleffekter när det gäller inkomst, pga att människor kommer att välja att arbeta mindre, vilket är raka motsatsen till den arbetslinje vi Liberaler föredrar. Ytterligare ett argument mot behovsprövat barnbidrag är att det kränker föräldrars integritet.

 Vi behöver färre integritetskränkande system, inte fler. Om Karin Mäki-Kala vill hitta fler miljarder till barnfamiljerna rekommenderar jag att undersöka läckagen i socialförsäkringssystemen; obetalda studieskulder; bidrag till korrupta regimer.