Övrigt Politik I Trosa kommun har vi äldreomsorg med självbestämmande och valfrihet för den enskilde.

De äldre uppger i undersökningar, att man är mycket nöjda med den äldreomsorg som kommunen erbjuder. Inom särskilt boende är man mest nöjd i hela landet och inom hemtjänsten ligger Trosa kommun på andra plats i landet. Personalen är också nöjda och trivs.

Vad finns då att förbättra? Det finns utrymme för fler alternativa utförare, fler hemtjänstföretag, fler som erbjuder de tjänster som äldre önskar och på det sätt man önskar. Jag ser med stor oro på de rödgröna partiernas försök att minska, begränsa eller helt stoppa alternativa utförare. Vård och omsorgsföretag präglas av kvinnliga företagares entusiasm och drivkrafter och inte minst av deras erfarenheter som tidigare anställda inom yrket. Man ser möjligheter att förverkliga sina visioner och man lyckas ofta väldigt, väldigt bra. Det har varit en god inkörsport för många kvinnor med varierande bakgrund och härkomst. Man skaffar sig en egen försörjning och kan erbjuda goda arbetstillfällen för fler. Den sk Reepalu-utredningen med alla sina fel och brister ska förpassas dit den hör hemma – till historiens skräphög.

Andelen 80 år och äldre kommer att ha ökat med 50 procent inom tio år och vi har stora utmaningar i detta.

Bättre IT-stöd inom vård och omsorg kan säkert underlätta och förbättra, men det krävs också kreativitet i vardag och planering, inte utredningar och försämringar för verksamma företag.

Låt gamla och deras anhöriga själva få bestämma över sin vardag och sin omsorg. Låt sjuka slippa köa i ovissa månader för en utredning eller en operation. Låt barn och unga komma till Barn- och ungdomspsykiatrin omedelbart, inte efter månader av väntan och oro.

Se till att du väljer rätt! Välj Moderaterna som ditt alternativ för fortsatt bra vård och omsorg med stor frihet för den enskilde att själv forma sin vardag.

Bengt Larsson (M) kandidat till kommunfullmäktige i Trosa.