Övrigt Replik Svar på Göran Bernhardssons insändare i SN 20180905

Om KD:s representant Göran Bernhardsson hade läst på så hade han vetat om att:

1. Kommunfullmäktige på sitt sammanträde i februari i år har fattat beslut om att se över antalet platser i nämnderna. Däremot var det ett enigt kommunfullmäktige som beslutade att behålla nuvarande politiska organisation.

2. Kommunfullmäktige beslutade också om att utreda införandet av en organisation med Kommunstyrelse och utskott, liknande den som finns i Finspång. Den utredningen ska vara klar hösten 2019.

När man minskar den politiska organisationen brukar det drabba de små partierna mest. Därför var signalen från de andra små partierna i Kommunfullmäktige tydlig, en förändring får inte minska på det demokratiska inflytandet. Det är tydligen inget som bekymrar Kristdemokraterna.

Catharina Fredriksson (S) Kommunstyrelsens ordförande Oxelösund