Insändare Svar till Majken "Dålig information om vägarbeten i Torshälla" 11/2.

På vår webbplats eskilstuna.se/vagarbeten och på facebook, Trafikplats Eskilstuna, hittar du information om vägarbeten.

Vi uppdaterar webbplatsen vart efter vi får kännedom om olika vägarbeten. Utöver Eskilstuna kommun är det också andra aktörer som påverkar framkomligheten när de gräver i gatan. Därför kan det ibland saknas information på vår webbplats. Vid större påverkan, för många trafikanter, skickar vi också pressmeddelande till tidningen. Sen väljer de om de vill skriva om det i tidningen. Skyltning på plats ansvarar entreprenören själv för.

Tidigare har det funnits information om Eskilstunavägen, bland annat i samband med nattarbete och omledning via Riktargatan. Att arbetet inte längre finns kvar på vår webbplats beror på att vi fått information att det skulle vara klart.

Arbetet i Hammarbykorset ansvarar Trafikverket för, då de är väghållare. Du hittar information deras webbplats trafikverket.se

Hoppas att du i fortsättningen kan uppleva att du hittar den information du efterfrågar.