Enligt Jari Puustinen M ska klyftorna minskas med sänkta skatter, försäljning av allmännyttans, det vill säga Kommunfastigheters, lägenheter med konceptrenoveringar och kraftiga hyreshöjningar som följd. Fler privatskolor och höjda lärarlöner till en del, men sänkt skolpeng i nödfall. Absolut inget samarbete med V men väl med S. Undertecknad har svårt att få ekvationen att gå ihop.

Lars-Evert Jonsson