Insändare Den 4 april presenterade Flens kommun i Malmköpings stadshus bland annat hur arbetet med ombyggnaden av Landsvägsgatan fortskrider. Det är tillsvidare nedlagt tills sommarperioden är över. Det betyder att genomfarten via Landsvägsgatan är blockerad och leds om via Kungsgatan.

Bilister som parkerar på Kungsgatan försöker ta hänsyn till den tunga trafiken som bussar och lastbilar utgör och parkerar sina bilar för att ge bättre plats. De utnyttjar en del av trottoaren utan att störa fotgängare eller trafik. Två stora fordon kan inte mötas om bilar stannat på båda sidor av gatan.

Sedan en tid får dessa bilar, som av hänsyn utnyttjar del av trottoaren, parkeringsböter av Flens kommun där det står: Överträdelse: Stannat eller parkerat på allmän plats inom tätbebyggt område som är terräng.

Den 25 maj bjöd Malmköping på sin välarrangerade Gammeldags marknad. Många bilister parkerade som beskrivits ovan och samtliga fick böter, för att de tagit hänsyn till trafiken på Kungsgatan.

Risken finns att potentiella besökare undviker Malmköping, varför trevliga arrangemang i köpingen tappar besökare. Är det nödvändigt av Flens Kommun att agera på detta sätt?