SörmlandAtt Miljöpartiet står för en vass klimatpolitik vet nog de flesta. Det har blivit tydligt i debatten kring sommarens hetta och skogsbränderna. Och med insikten om människans och utsläppens roll kommer nu kraven på att agera, dels att kunna hantera bränder och hetta, dels att också bromsa de skadliga utsläppen.

I Sverige har regeringen med MP satt upp höga klimatmål. Bland annat att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. I dag minskar de svenska utsläppen med cirka två procent om året. Det räcker inte. Minskningen måste accelerera upp till 7-8 procent om målet 2045 ska nås. Därför går Miljöpartiet till val med en mycket skarpare klimatpolitik, bland annat med en klimatfärdplan med 142 förslag hur utsläppen ska minska.

Men Miljöpartiet vill inte ha monopol på en tuffare klimatpolitik. Vi önskar andra partier med på färden mot nollutsläpp. Och det börjar hända saker. Åtminstone hos Liberalerna som vill ha mer grön skatteväxling, med höjda miljö- och klimatskatter. De vill även ha en flygskatt på EU-nivå.

Nu vill vi se vad andra partier går för. Har de också vässat sin klimatpolitik? Eller ska de fortsätta ifrågasätta flygskatt och höjd bensinskatt (vilket behövs för att dämpa utsläppen)?

Björn Åslund, klimatambassadör MP Sörmland