Övrigt Tillväxten Hur ska vi tolka uppgifterna? Exponentialfunktionen säger: Ta talet 70 (år) och dela med tillväxtsiffran. En ökning på 10% ger en fördubblingseffekt på 7 år (70/10=7).

Om befolkningsökningen når 1,5% per år växer vi till dubbel storlek inom 46 år. Vid 2% per år har vi fördubblat befolkningen på 35 år. Om vi håller samma ökningstakt som 2017, 4%, bör vi bereda oss på en fördubbling inom 17 år.

Om 10% av ökningen ska ske utanför tätorterna, innebär det att politikerna räknar med en större ökning än 1,5% per år. Eftersom 670 bostäder ska byggas för att betala för infart västra Trosa, bör vi anta att byggandet sker i närtid. Trafikverket vill ha betalt efter färdigställd väg och inte om 100 år. Det innebär i så fall att Trosa totalt ska växa med 6 700 bostäder på bara något år. Den siffran innebär en ökning om 20 100 personer.

Vid ett antagande om att det bor i snitt 3 personer i varje bostad innebär en ökning om 1,5% per år att ca 60 nya bostäder årligen täcker ökningen de första åren. Var de 670 bostäderna kommer in i den ökningen är oklart.

Våra politiker lovar bättre ekonomi när fler skattebetalare tillkommer, men skuldbördan ligger efter många års tillväxt, kvar på höga nivåer. Vi ska behålla småskaligheten, men nyproducerade flerbostadshus växer i storlek för varje år som går. Vi annonserar naturnära boende, men har snart byggt bort all närnatur i tätorterna. Politikerna lovar att fler kan få arbete på hemorten i framtiden, fast nyproducerade hus kräver höga inkomster för att täcka boendekostnaderna. Något brett utbud av höginkomsttjänster står idag inte att finna, utan tvingar inflyttade till fossilbilspendling.

I näringslivet råder grundregeln – det går aldrig att expandera sig ur en kris. Det gäller att få ordning på ekonomin innan utökning kommer på fråga. Måhända råder andra regler i politiken och alla bekymmer försvinner när vi når en magisk gräns för antal invånare. Fråga dina politiker om när de beräknar nå den brytpunkten. Lyssna inte på vad politikerna säger, iaktta konsekvenserna av deras ageranden. Bestäm dig därefter hur du vill rösta. De spelar högt med våra gemensamma pengar. Vill du ge dem fortsatt förtroende?

Det kan hända att du måste rösta mot din ideologiska övertygelse om du vill se en förändring.

Anna Bohlin