Sörmland Nu måste vi politiker börja ta barns och ungas ohälsa på allvar – i skolan, i hälso- och sjukvården och i stadsplaneringen. Vi kan satsa hur mycket vi vill på undervisning men mår barnen inte bra kommer ändå skolresultaten fortsätta att vara undermåliga.

Mer än dubbelt så många barn och unga lider av psykisk ohälsa i dag jämfört med för tio år sen enligt Socialstyrelsen. Bara 22 procent av flickorna och 44 procent av pojkarna når upp till läkarkårens rekommendation om 60 minuters pulshöjande aktivitet per dag enligt Centrum för idrottsforskning. Hur har vi kunnat låta ohälsan bland de käraste vi har gå så långt?

Låt oss satsa mer resurser så att vi kan minska köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. Låt oss stärka elevhälsans förebyggande arbete och se till att det finns god tillgång till kuratorer, sjuksköterskor och socionomer.

Sen måste vi få in mer rörelse i barnens vardag. De styrande partierna i Eskilstuna tummar alltför ofta på kraven på skol- och förskolegårdar av hög kvalitet vilket försvårar spontanmotion. Vi ser också att satsningarna på att bygga säkra gång- och cykelbanor minskar. Här vill vi istället satsa mer resurser så att alla barn och ungdomar kan gå och cykla säkert till våra skolor.

Sist men inte minst måste vi ge skolorna förutsättningar att laga ekologisk och närproducerad mat. Hälsosam mat ger ett hälsosamt liv. Det är inte minst viktigt för de som annars riskerar att ärva dåliga matvanor hemifrån.

MP kommer alltid vara en garant för att vi tänker långsiktigt på barnens framtid.

Erica Hallenstam (MP)

Ledamot Socialnämnden, kommunfullmäktigekandidat, Eskilstuna

Nina Hedenfeldt (MP)

Kommunfullmäktigekandidat, Eskilstuna