Det verkar som om media söker med ljus och lykta efter fel och brister i vården. Sällan hör vi om lyckade vårdfall. Vi är 85 och 87 år gamla och är exempel på canceroperationer som lyckats. I det senaste fallet fungerade hela vårdkedjan perfekt. Diagnosen fastställdes av en specialistsjuksköterska efter remiss från Vårdcentralen i Flen.

Efter kort tid fick vi information av en överläkare, som lovade operation inom 39 dagar efter diagnosdatum. En kontaktsjuksköterska svarade för all planering inför operation: provtagningar, röntgen och EKG. Operationen skedde 34 dagar efter diagnosdatum. Två kirurger, narkosläkare och operationssköterskor genomförde operationen utan komplikationer. Uppvakningen på intensivvårdsavdningen skedde som i en skön dröm. Vården på kirurgavdelningen och sedermera patienthotellet Althea var över förväntan. All personal i hela förloppet, av många olika nationaliteter, visade stort engagemang, omsorg och vänlighet. Stort TACK!

Ingrid Tengzelius Söderström och Frank Söderström

Hälleforsnäs