Jimmy Jansson – du som har makten! Jag vet inte om du känner till Åbackens vård- och omsorgsboende, men det är kris där nu.

I den relativt nya byggnad som verksamheten bedrivs är det snart inte mänskligt att vara. Något är fel i ventilationssystemet, inte bara nu, men i dagsläget en katastrof. Den heta luften ute kommer in i byggnaden utan att kylas ner och det är runt 30 grader varmt.

Det verkar vara allmänt känt, men inte åtgärdats. Vilken nonchalans och brist på empati för de sjuka som bor där och alla som lojalt arbetar under dessa förhållanden.

Personalen är grymt underbemannad och sliter hårt.  På den enhet där min anhöriga bor, är alla sjuka i olika demenssjukdomar och behöver hjälp med i stort sett allt. 

Jimmy, kom ut till Åbacken och gör ett studiebesök. Välkommen till den verklighet du har makten att påverka!

Jag är både förtvivlad och arg och fullkomligt maktlös. 

Anita Huss