Ett förslag om namnbyte av Flens kommun, med motivering att namnet Flen fått en negativ klang och ej speglar hela kommunen, har florerat i samband med valrörelsen.

Förslaget om namnbyte förefaller emellertid lika ointelligent som att uppmana en person som ådragit sig blåmärken över kroppen att sminka över dem, hellre än att våga ifrågasätta hur dessa har uppkommit och diskutera hur en upprepning kan undvikas.

Att lägga tid och pengar på ett namnbyte, som riskerar att endast bli en kosmetisk chimär, är knappast det primära i sammanhanget. Kanske bör man istället lägga tid på att våga identifiera vilka de bakomliggande faktorerna är till den negativa klangen och den bristfälliga återspeglingen. För att sedan avsätta kapital för lämpliga konkreta åtgärder.

 

Medborgare

i nuvarande och ett framtida Flens kommun