Enligt SMHI: ´”Klimatet däremot ges av de statistiska mått som vädret har på en viss plats för en definierad tidsperiod. Inom meteorologin används ofta utvalda 30-årsperioder, till exempel åren 1961–1990. Klimatet beskrivs i termer av medeltemperatur, genomsnittlig årsnederbörd, frekvensen av frostnätter, högst uppmätta dygnsnederbörd etc.”

Ändå går vissa TV-meteorologer, tidningar och tv ut och larmar om att årets varma sommar tyder på att ”klimatförändringarna” är ”på riktigt”. Hur oprofessionell får man som meteorolog vara? Att journalister och politiker inte vet bättre får man försöka stå ut med även om de egentligen borde ha förmåga och resurser att skaffa sig bättre underlag innan de uttalar sig.

Förra årets kalla sommar förbigicks med tystnad i media. Inga t-meteorologer, komiker, sångare eller andra celebriteter larmade om att det var slut på ”den globala uppvärmningen” och att de hade klimatångest när sommaren var så kall.

Kan man mot den här bakgrunden lita på politiker, journalister och meteorologer? Knappast. Det man kan lita på är att klimatsystemet är kaotiskt, att det därför är svårt att göra simuleringsmodeller som kan förutsäga klimatet och att inga forskare helt förstår vad som förorsakar variationer i klimatet. Det blir mycket gissningar och spekulationer. Detta borde journalister upplysa om istället för att larma om klimatförändringar så snart vi har en varm sommar. 

Mer professionalism