Nybyggnation, oavsett hyres- eller bostadsrätter i centrum så kallad förtätning, leder till ökad segregation, och då menar jag inte bara ur invandrarsynpunkt. Ekonomiskt svaga hushåll kan inte ens drömma om att bo i någon av dessa lägenheter utan är för evigt förpassade till slitna bostadsområden där hyror godtas exempelvis av försörjningsstöd, eller kan klaras på låga A-kasse-/sjukpenning-/sjukbidrags-/pensionsinkomster. Integrera inkomstgrupperna och snygga upp i ytterområdena istället.

I och med så kallad förtätning tas också parkeringsmöjligheter bort för oss som bor utanför stan och jobbar i city. För egen del så skulle resor med allmänna kommunikationer ge mig över två och en halv timmes restid per dag, mot totalt 40 minuter med egen bil, och missar jag övergången till sista sträckan får jag gå sex km innan jag är hemma och då ökar tiden ytterligare.

Mot förtätning av city